Het College van Burgemeester en Schepenen heeft onze vereninging in de zitting van 24/03/2014 erkend als gemeentelijke cultuurvereniging volgens het gemeentelijk erkenningsreglement d.d. 28/11/2013 !

 

Groetjes

Het Schavaebou bestuur

Kunst- en Hobbyatelier

Statiestraat 5

2840 Rumst

Gsm: 0477/32.68.96

  

mailto: info@schavaebou.com  

Ondernemingsnummer: 459 986 272